No. Nama Dosen Jenis Kelamin
1 WIWIK DIANA Perempuan
2 YUYUN FARIHATIN Perempuan
3 ERNAWATI Perempuan
4 SETIYA PURBASARI Perempuan
5 IGA MAINUR SUCI Perempuan
6 MALINA SETIYANI Perempuan
7 ITA RUSTIANA Perempuan
8 ERNI SURYAWATI Perempuan
9 LULUK YULIATI Perempuan
10 PURWANINGDYAH SUSILOWATI Perempuan
11 SRI LESTARI Perempuan
12 MUNISAH Perempuan
13 MILAH Perempuan
14 NURUL YULIANTI Perempuan
15 ERNAWATI Perempuan
16 IRMA RAKHMAWATI Perempuan
17 EKA SAROFAH NINGSIH Perempuan
18 JANUAR DWI CHRISTY, SST Perempuan
19 RUKANAH, SST Perempuan
20 IFATUS SOLIKHAH, SST Perempuan
21 AISTIKHOROTUL MASHDARIYAH, SST Perempuan
22 HERI RETNOWATI , SST Perempuan