Data Dasar

Nama AHMAD FALI OKLILAS, S.T., M.T.
NIDN/NUP 0015107201
Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya
Program Studi Sistem Komputer S-1
Jenis Kelamin Laki-laki
Jabatan Fungsional ASISTEN AHLI
Pendidikan Tertinggi S-2
Status Ikatan Kerja DOSEN TETAP
Status Aktivitas AKTIF MENGAJAR

Riwayat Mengaja

No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Perguruan Tinggi
1Genap 2012KEP10508Universitas Sriwijaya
2Genap 2012FTK11508Universitas Sriwijaya
3Genap 2012FSK37408Universitas Sriwijaya
4Genap 2012FSK34911Universitas Sriwijaya
5Genap 2012FSK27511Universitas Sriwijaya
6Genap 2012FSK27208Universitas Sriwijaya
7Genap 2012FSK21308Universitas Sriwijaya
8Genap 2012FIK47308Universitas Sriwijaya
9Ganjil 2012FIK47308Universitas Sriwijaya
10Genap 2011MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
11Genap 2011MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
12Genap 2011MIP414TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
13Genap 2011KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
14Genap 2011KOM546KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
15Genap 2011MMI521PERILAKU DALAM ORGANISASIUniversitas Sriwijaya
16Genap 2011MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
17Genap 2011MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
18Genap 2011MIP414TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
19Genap 2011MTK421METODE PEMELIHARAANUniversitas Sriwijaya
20Genap 2011MTK225PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
21Genap 2011MTK224ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
22Genap 2011MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
23Genap 2011MIP611ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
24Genap 2011MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
25Genap 2011KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
26Genap 2011KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
27Genap 2011KEP10508Universitas Sriwijaya
28Genap 2011FTK17108PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
29Genap 2011FTK11508ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
30Genap 2011FIP37308ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
31Genap 2011DTK306ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
32Genap 2011DTK205TEORI RANGKAIAN LISTRIKUniversitas Sriwijaya
33Genap 2011MSK611INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER (K, I, B)Universitas Sriwijaya
34Genap 2011MSK406PRAK. ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
35Genap 2011MSK405ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
36Genap 2011MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
37Genap 2011MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
38Genap 2011MTI406INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
39Genap 2011MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
40Genap 2011MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
41Ganjil 2011MIP133INTERNETUniversitas Sriwijaya
42Ganjil 2011MTK312PRAKTIKUM PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
43Ganjil 2011MSK503MIKROELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
44Ganjil 2011FTK24108PERALATAN ELEKRONIKAUniversitas Sriwijaya
45Ganjil 2011MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
46Ganjil 2011MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
47Ganjil 2011MIF701TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
48Ganjil 2011MIF801TUGAS AKHIR IIUniversitas Sriwijaya
49Ganjil 2011MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
50Ganjil 2011MSK305ORGANISASI KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
51Ganjil 2011MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
52Ganjil 2011FTK34108PENGATURAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
53Ganjil 2011FIP11308INTERNETUniversitas Sriwijaya
54Ganjil 2011MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
55Ganjil 2011MTK311PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
56Ganjil 2011MTI502INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
57Ganjil 2011MSI502INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
58Ganjil 2011MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
59Genap 2010MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
60Genap 2010MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
61Genap 2010KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
62Genap 2010MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
63Genap 2010MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
64Genap 2010KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
65Genap 2010MTK224ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
66Genap 2010MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
67Genap 2010FIP37308ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
68Genap 2010FTK11508ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
69Genap 2010FTK17108PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
70Genap 2010MTK225PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
71Genap 2010MSK405ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
72Genap 2010MSK406PRAK. ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
73Genap 2010MSK611INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER (K, I, B)Universitas Sriwijaya
74Genap 2010DTK205TEORI RANGKAIAN LISTRIKUniversitas Sriwijaya
75Genap 2010MTI406INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
76Genap 2010MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
77Genap 2010MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
78Genap 2010DTK306ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
79Genap 2010MIP414TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
80Genap 2010MTK421METODE PEMELIHARAANUniversitas Sriwijaya
81Genap 2010KOM546Universitas Sriwijaya
82Genap 2010MIP513Universitas Sriwijaya
83Genap 2010MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
84Genap 2010MMI521PERILAKU DALAM ORGANISASIUniversitas Sriwijaya
85Genap 2010MSK405ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
86Genap 2010MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
87Genap 2010MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
88Genap 2010MIP612Universitas Sriwijaya
89Ganjil 2010FTK24108PERALATAN ELEKRONIKAUniversitas Sriwijaya
90Ganjil 2010MSK503MIKROELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
91Ganjil 2010FIP11308INTERNETUniversitas Sriwijaya
92Ganjil 2010FTK34108PENGATURAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
93Ganjil 2010MSK305ORGANISASI KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
94Ganjil 2010MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
95Ganjil 2010MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
96Ganjil 2010MIF701TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
97Ganjil 2010MTK312PRAKTIKUM PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
98Ganjil 2010MSI502INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
99Ganjil 2010MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
100Ganjil 2010MTK311PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
101Ganjil 2010MSK305ORGANISASI KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
102Ganjil 2010MIF801TUGAS AKHIR IIUniversitas Sriwijaya
103Ganjil 2010MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
104Ganjil 2010MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
105Ganjil 2010MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
106Ganjil 2010MIF701TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
107Genap 2009KEP10508Universitas Sriwijaya
108Genap 2009MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
109Genap 2009MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
110Genap 2009MTI406INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
111Genap 2009MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
112Genap 2009MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
113Genap 2009MSK405ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
114Genap 2009MSK406PRAK. ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
115Genap 2009MSK611INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER (K, I, B)Universitas Sriwijaya
116Genap 2009DTK205TEORI RANGKAIAN LISTRIKUniversitas Sriwijaya
117Genap 2009DTK306ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
118Genap 2009FIP37308ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
119Genap 2009FTK11508ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
120Genap 2009FTK17108PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
121Genap 2009KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
122Genap 2009KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
123Genap 2009MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
124Genap 2009MIP611ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
125Genap 2009MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
126Genap 2009MTK224ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
127Genap 2009MTK225PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
128Genap 2009MTK421METODE PEMELIHARAANUniversitas Sriwijaya
129Genap 2009MIP414TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
130Genap 2009MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
131Genap 2009MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
132Genap 2009MMI521PERILAKU DALAM ORGANISASIUniversitas Sriwijaya
133Genap 2009KOM546KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
134Genap 2009KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
135Genap 2009MIP414TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
136Genap 2009MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
137Genap 2009MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
138Ganjil 2009MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
139Ganjil 2009MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
140Ganjil 2009MIF704TUGAS AKHIR IUniversitas Sriwijaya
141Ganjil 2009MSI502INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
142Ganjil 2009FTK24108PERALATAN ELEKRONIKAUniversitas Sriwijaya
143Ganjil 2009MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
144Ganjil 2009MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
145Ganjil 2009MTK311PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
146Ganjil 2009MTI502INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
147Ganjil 2009MIF801TUGAS AKHIR IIUniversitas Sriwijaya
148Ganjil 2009MSK305ORGANISASI KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
149Ganjil 2009MSK503MIKROELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
150Genap 2008KEP10508Universitas Sriwijaya
151Genap 2008MIP612Universitas Sriwijaya
152Genap 2008MIF704Universitas Sriwijaya
153Genap 2008MIF601Universitas Sriwijaya
154Genap 2008FIP37308Universitas Sriwijaya
155Genap 2008FTK11508Universitas Sriwijaya
156Genap 2008KOM546Universitas Sriwijaya
157Genap 2008KOM647Universitas Sriwijaya
158Genap 2008MIP513Universitas Sriwijaya
159Genap 2008MIP611Universitas Sriwijaya
160Genap 2008MSK405Universitas Sriwijaya
161Genap 2008MTK224Universitas Sriwijaya
162Genap 2008MTK421Universitas Sriwijaya
163Genap 2008DTK205Universitas Sriwijaya
164Genap 2008DTK306Universitas Sriwijaya
165Genap 2008MMI521Universitas Sriwijaya
166Genap 2008MIP612Universitas Sriwijaya
167Genap 2008MIP513Universitas Sriwijaya
168Genap 2008KOM647Universitas Sriwijaya
169Genap 2008MIP612Universitas Sriwijaya
170Genap 2008MIP513Universitas Sriwijaya
171Genap 2008MIP414Universitas Sriwijaya
172Genap 2008KOM647Universitas Sriwijaya
173Genap 2008KOM546Universitas Sriwijaya
174Genap 2008MIF704Universitas Sriwijaya
175Genap 2008MIF601Universitas Sriwijaya
176Genap 2008MSK611Universitas Sriwijaya
177Ganjil 2008MIF108PEMROGRAMANA WEBUniversitas Sriwijaya
178Ganjil 2008FIK11508PEMOGRAMAN WEBUniversitas Sriwijaya
179Ganjil 2008MIF701TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
180Ganjil 2008MIF601KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
181Ganjil 2008MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
182Ganjil 2008MIF701TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
183Ganjil 2008KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
184Ganjil 2008MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
185Ganjil 2008MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
186Ganjil 2008MTK311PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
187Ganjil 2008MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
188Ganjil 2008MIF703ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
189Ganjil 2008MIF701TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAHUniversitas Sriwijaya
190Ganjil 2008KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
191Ganjil 2008KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
192Ganjil 2008KOM546KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
193Ganjil 2008MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
194Ganjil 2008MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
195Ganjil 2008KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
196Ganjil 2008MTI502INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
197Genap 2007MIP611ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
198Genap 2007MTK224ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
199Genap 2007DTK306ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
200Genap 2007DMI605TEKNIK RISET OPERASIONALUniversitas Sriwijaya
201Genap 2007KOM546KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
202Genap 2007MTI406INTERAKSI MANUSIA KOMPUTERUniversitas Sriwijaya
203Genap 2007MSK611INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER (K, I, B)Universitas Sriwijaya
204Genap 2007KPD410KOMPUTER DALAM KEPERAWATANUniversitas Sriwijaya
205Genap 2007KOM646ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
206Genap 2007KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
207Genap 2007MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
208Genap 2007MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
209Genap 2007MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
210Genap 2007DTK546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
211Genap 2007KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
212Genap 2007KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
213Genap 2007MIP513KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
214Genap 2007MIP612TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
215Ganjil 2007MTK311PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
216Ganjil 2007DTK319PERALATAN ELEKRONIKAUniversitas Sriwijaya
217Ganjil 2007MIF108PEMOGRAMAN WEBUniversitas Sriwijaya
218Ganjil 2007MIF108PEMROGRAMANA WEBUniversitas Sriwijaya
219Ganjil 2007KOM546KERJA PRAKTEKUniversitas Sriwijaya
220Genap 2006MMA101PROGRAM KOMPUTER IUniversitas Sriwijaya
221Genap 2006MSI205PENGANTAR EKONOMIUniversitas Sriwijaya
222Genap 2006KPD410KOMPUTER DALAM KEPERAWATANUniversitas Sriwijaya
223Genap 2006MIP611ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
224Genap 2006KOM647TUGAS AKHIRUniversitas Sriwijaya
225Genap 2006KOM546ETIKA PROFESIUniversitas Sriwijaya
226Genap 2006MTK224ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
227Ganjil 2006TKE474TEKNIK TEGANGAN TINGGIUniversitas Sriwijaya
228Ganjil 2006MTK311PERALATAN ELEKTRONIKAUniversitas Sriwijaya
229Ganjil 2006KPD410KOMPUTER DALAM KEPERAWATANUniversitas Sriwijaya
230Genap 2005MIP215PAKET PROGRAM NIAGA IIUniversitas Sriwijaya
231Genap 2005MTK224ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
232Genap 2005MIP215PAKET PROGRAM NIAGA IIUniversitas Sriwijaya
233Ganjil 2005TEK113KIMIA DASARUniversitas Sriwijaya
234Ganjil 2005DTK306ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
235Ganjil 2004DTK306ELEKTRONIKA DASARUniversitas Sriwijaya
236Ganjil 2004TEK113KIMIA DASARUniversitas Sriwijaya
237Ganjil 2003TEK113KIMIA DASARUniversitas Sriwijaya
238Ganjil 2002TEK112FISIKA DASAR IUniversitas Sriwijaya

Riwayat Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1Institut Teknologi BandungM.T.15 Oktober 2003S-2
2Universitas SriwijayaIr.10 Oktober 1999S-1

komentar katakan sesuatu