Data Dasar

Nama MUJIBURRAHMAN, S.PdI., M.Pd
NIDN/NUP 0808058002
Perguruan Tinggi IKIP Mataram
Program Studi Bimbingan Dan Konseling S-1
Jenis Kelamin Laki-laki
Jabatan Fungsional ASISTEN AHLI
Pendidikan Tertinggi S-2
Status Ikatan Kerja DOSEN TETAP
Status Aktivitas AKTIF MENGAJAR

Riwayat Mengaja

No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Perguruan Tinggi
1Genap 2012412304IKIP Mataram
2Genap 2012412304IKIP Mataram
3Genap 2012122203IKIP Mataram
4Genap 2012122203IKIP Mataram
5Genap 2012122203IKIP Mataram
6Ganjil 2012KS125329IKIP Mataram
7Ganjil 2012KS125329IKIP Mataram
8Ganjil 2012122101IKIP Mataram
9Ganjil 2012122101IKIP Mataram
10Ganjil 2012122101IKIP Mataram
11Ganjil 2012312410IKIP Mataram
12Ganjil 2012312410IKIP Mataram
13Ganjil 2012312410IKIP Mataram
14Ganjil 2012312410IKIP Mataram
15Genap 2011412103IKIP Mataram
16Genap 2011412103IKIP Mataram
17Genap 2011412103IKIP Mataram
18Genap 2011412103IKIP Mataram
19Genap 2011113409IKIP Mataram
20Genap 2011113409IKIP Mataram
21Genap 2011113409IKIP Mataram
22Genap 2011KS126234IKIP Mataram
23Genap 2011KS126234IKIP Mataram
24Genap 2011KD127452IKIP Mataram
25Genap 2011KD127452IKIP Mataram
26Ganjil 2011133518IKIP Mataram
27Ganjil 2011133518IKIP Mataram
28Ganjil 2011111202IKIP Mataram
29Ganjil 2011111202IKIP Mataram
30Ganjil 2011KD127452IKIP Mataram
31Ganjil 2011123306IKIP Mataram
32Ganjil 2011123306IKIP Mataram
33Ganjil 2011123306IKIP Mataram
34Ganjil 2011122101IKIP Mataram
35Ganjil 2011122101IKIP Mataram
36Genap 2010133417IKIP Mataram
37Genap 2010133417IKIP Mataram
38Genap 2010KD127452IKIP Mataram
39Genap 2010123415IKIP Mataram
40Genap 2010123415IKIP Mataram
41Genap 2010123415IKIP Mataram
42Genap 2010133417IKIP Mataram
43Ganjil 20101211102IKIP Mataram
44Ganjil 20101211102IKIP Mataram
45Ganjil 20101211102IKIP Mataram
46Ganjil 2010SA105Akademi Teknik Bima
47Ganjil 2010SB109Akademi Teknik Bima
48Ganjil 20101211102IKIP Mataram
49Ganjil 20101211102IKIP Mataram
50Ganjil 20101211102IKIP Mataram
51Genap 2009SC627Akademi Teknik Bima
52Genap 2009SB206Akademi Teknik Bima
53Genap 2009SC221Akademi Teknik Bima
54Ganjil 2009SA105Akademi Teknik Bima
55Ganjil 2009SC309Akademi Teknik Bima
56Ganjil 2009SC313Akademi Teknik Bima
57Ganjil 2009SC623Akademi Teknik Bima
58Ganjil 2009SC522Akademi Teknik Bima
59Ganjil 2009SC628Akademi Teknik Bima
60Ganjil 2009SA101Akademi Teknik Bima
61Genap 2008SC414Akademi Teknik Bima
62Genap 2008SC407Akademi Teknik Bima
63Genap 2008SC419Akademi Teknik Bima
64Genap 2008SC628Akademi Teknik Bima
65Ganjil 2008SA105Akademi Teknik Bima
66Ganjil 2008SC628Akademi Teknik Bima
67Ganjil 2008SC522Akademi Teknik Bima
68Ganjil 2008SC313Akademi Teknik Bima
69Ganjil 2008SC309Akademi Teknik Bima
70Ganjil 2008SB109Akademi Teknik Bima
71Ganjil 2007SC626Akademi Teknik Bima
72Ganjil 2007SA105Akademi Teknik Bima
73Ganjil 2007SC309Akademi Teknik Bima
74Ganjil 2007SC313Akademi Teknik Bima
75Ganjil 2007SC522Akademi Teknik Bima
76Ganjil 2007SC623Akademi Teknik Bima
77Ganjil 2006SC309Akademi Teknik Bima
78Ganjil 2006SC313Akademi Teknik Bima
79Ganjil 2006SC522Akademi Teknik Bima
80Ganjil 2006SC623Akademi Teknik Bima
81Ganjil 2006SA105Akademi Teknik Bima
82Ganjil 2003SC522Akademi Teknik Bima
83Ganjil 2003SC309Akademi Teknik Bima
84Ganjil 2003SA105Akademi Teknik Bima
85Ganjil 2003SC623Akademi Teknik Bima
86Ganjil 2003SC313Akademi Teknik Bima
87Ganjil 2002SC522Akademi Teknik Bima
88Ganjil 2002SC309Akademi Teknik Bima
89Ganjil 2002SA105Akademi Teknik Bima
90Ganjil 2002SC623Akademi Teknik Bima
91Ganjil 2002SC313Akademi Teknik Bima

komentar katakan sesuatu